Welkom

Geachte bezoeker, van harte welkom op de website van het Haarens Klokje. De site is opgezet om u behulpzaam te zijn bij het zoeken naar allerhande informatie over dit

2-wekelijkse nieuwsblad voor het dorp Haaren

Om de veertien dagen worden er 2450 klokjes gedrukt én bezorgd.

Advertenties

Kopij en advertenties, die vòòr maandagmiddag 12.00 uur zijn ingeleverd, worden nog in dezelfde week geplaatst.

Klepeltjes

Klepeltjes die vòòr maandag 12.00 uur zijn ingeleverd, worden nog in dezelfde week geplaatst. Klepeltjes zijn gratis.

Een stukje geschiedenis...

Het Haarens Klokje is in 1958 opgericht door pastoor J. Verrijt en kapelaan J.v.d. Sande. Alle kopij werd door vrijwilligsters op stencil getypt en op stencilmachines afgedraaid. Later ging men moderner te werk en stapte men over op offsetmachines De stapels bladzijden werden nog met de hand vergaard, gevouwen en daarna geniet. Daar waren heel wat vrijwilligers(sters) voor nodig, die elke dinsdagavond klaar stonden om het Klokje te typen en te drukken en op woensdagmorgen te vouwen en te nieten.  In de beginjaren werd het Klokje door de leerlingen van de meisjesschool rondgebracht, maar toen het aantal inwoners steeg ging pastoor Verrijt op zoek naar volwassenen die een straat of buurt voor hun rekening namen.

Momenteel brengen 75 vrijwilligers om de 2 weken de Klokjes rond. Na 30 jaar vond de pastoor het welletjes en wist hij opvolgers te strikken.

Het Haarens Klokje schaarde zich onder de vleugels van de Don Boscostichting en kan gelukkig nog steeds een beroep doen op vrijwilligers.

Het Haarens Klokje ontvangt geen subsidie maar moet rond zien te komen met de opbrengst van de advertenties.

Om de zaak financieel rond te krijgen vragen wij  jaarlijks aan alle lezers een vrijwillige bijdrage.

Het Klokje wordt vanaf woensdag bezorgd.