Jaargang 66

Tweewekelijks informatieblad voor het dorp Haaren

Aanleveren van advertenties

Het Haarens Klokje verschijnt tweewekelijks, in de ONEVEN weken. Kopij en advertenties, die vóór zaterdagavond 24:00 uur zijn ingeleverd, worden nog in dezelfde week geplaatst. U kunt uw advertenties aanleveren als PDF of als WORD-bestand via onderstaand formulier. Het Klokje wordt op woensdag bezorgd. Oplage 2450 exemplaren, het drukwerk is in kleur en zwart-wit.

Kies advertentie

Commercieel tarief excl. BTW

1/6 pagina, zw-w

 19,00
 19,00

1/4 pagina, zw-w

 27,00
 27,00

1/4 pagina, kleur

 37,00
 37,00

1/3 pagina, zw-w

 32,00
 32,00

1/3 pagina, kleur

 43,00
 43,00

1/2 pagina, kleur

 57,00
 57,00

1/2 pagina, zw-w

 39,00
 39,00

3/4 pagina, kleur

 77,00
 77,00

3/4 pagina, zw-w

 52,00
 52,00

1/1 pagina, kleur

 87,00
 87,00

1/1 pagina, zw-w

 65,00
 65,00

Achterpag, kleur

 98,00
 98,00

Middenpag, zw-w

 124,00
 124,00

Middenpag, kleur

 170,00
 170,00

Tarieven

Soort advertentie - COMMERCIEEL TARIEF (excl BTW) Zwart-wit Kleur
Middenpagina (280mm x 196mm = 2 x A5)  € 124,- € 170,-
Achterpagina (135mm x 196mm = 1 x A5)   ------- €  98,-
Een hele pagina (135mm x 196mm =1 x A5) € 65,- €  87,-
Drie vierde pagina (135mm x 144mm = 3/4 x A5) € 52,- €  77,-
Een halve pagina (135mm x 97mm = 1/2 x A5)  € 39,- €  57,-
Een derde pagina (135mm x 64mm = 1/3 x A5)  € 32,-  €  43,-
Een  vierde pagina (135mm x 48mm = 1/4 x A5)  € 27,-  €  37,-
Een zesde pagina (135mm x 32mm = 1/6 x A5)   € 19,-    -------

Verenigingen en non-profitorganisaties

ZWART-WIT: Wij vinden het nog steeds belangrijk, dat verenigingen en non-profitorganisaties tegen een sterk gereduceerd tarief in het Haarens Klokje kunnen publiceren. In verband met de sterk gestegen prijzen voor energie, papier en drukkosten hebben we per 01-02-2023 voor verenigingen één nieuwe eenheidsprijs ingevoerd van €10,- (incl.btw) per zwart-witpagina, ongeacht het aantal pagina’s.
KLEUR: per 1 april 2023 kunnen verenigingen e.d. ook gebruik maken van kleuren-publicaties en wel tegen 50% van het commerciële tarief.
Let op: hierbij komt nog wel 21% BTW.
Let op: Soms lukt het om verenigingen GRATIS te laten meeliften. Dat kan als één A4-blad met kleuradvertenties slechts deels gevuld is.
Geef hieronder uw pagina door als PDF

De kosten zijn €10,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn de helft van het commerciële tarief. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €20,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn de helft van het commerciële tarief. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €30,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn de helft van het commerciële tarief. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €40,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn de helft van het commerciële tarief. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €50,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn de helft van het commerciële tarief. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €60,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn de helft van het commerciële tarief. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €70,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn de helft van het commerciële tarief. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €80,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn de helft van het commerciële tarief. U ontvangt daarvoor een factuur.
CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, dank U.

Bart van Esch verzorgt de financiële administratie en facturatie.