Jaargang 65

Tweewekelijks informatieblad voor het dorp Haaren

Aanleveren van advertenties

Het Haarens Klokje verschijnt tweewekelijks, in de ONEVEN weken. Kopij en advertenties, die vóór maandagmiddag 12.00 uur zijn ingeleverd, worden nog in dezelfde week geplaatst. U kunt uw advertenties aanleveren als PDF of als WORD-bestand via onderstaand formulier. Het Klokje wordt op woensdag bezorgd. Oplage 2450 exemplaren, het drukwerk is in kleur en zwart-wit.

Kies advertentie

Commercieel tarief excl. BTW

1/6 pagina, zw-w

 19,00
 19,00

1/4 pagina, zw-w

 27,00
 27,00

1/4 pagina, kleur

 37,00
 37,00

1/3 pagina, zw-w

 32,00
 32,00

1/3 pagina, kleur

 43,00
 43,00

1/2 pagina, kleur

 57,00
 57,00

1/2 pagina, zw-w

 39,00
 39,00

3/4 pagina, kleur

 77,00
 77,00

3/4 pagina, zw-w

 52,00
 52,00

1/1 pagina, kleur

 87,00
 87,00

1/1 pagina, zw-w

 65,00
 65,00

Achterpag, kleur

 98,00
 98,00

Middenpag, zw-w

 124,00
 124,00

Middenpag, kleur

 170,00
 170,00

Tarieven

Soort advertentie - COMMERCIEEL TARIEF (excl BTW) Zwart-wit Kleur
Middenpagina (280mm x 196mm = 2 x A5)  € 124,- € 170,-
Achterpagina (135mm x 196mm = 1 x A5)   ------- €  98,-
Een hele pagina (135mm x 196mm =1 x A5) € 65,- €  87,-
Drie vierde pagina (135mm x 144mm = 3/4 x A5) € 52,- €  77,-
Een halve pagina (135mm x 97mm = 1/2 x A5)  € 39,- €  57,-
Een derde pagina (135mm x 64mm = 1/3 x A5)  € 32,-  €  43,-
Een  vierde pagina (135mm x 48mm = 1/4 x A5)  € 27,-  €  37,-
Een zesde pagina (135mm x 32mm = 1/6 x A5)   € 19,-    -------

Verenigingen en non-profitorganisaties

Verenigingen en non-profitorganisaties kunnen in principe tegen een sterk gereduceerd tarief in het Haarens Klokje publiceren. Dat tarief is €10,- per pagina A5, ongeacht het aantal pagina's. Geef hieronder uw pagina door als PDF of Word-bestand.

Aantekening: in verband met de sterk gestegen prijzen voor energie, papier en drukkosten hebben we per 01-02-2023 voor verenigingen één nieuwe eenheidsprijs ingevoerd van €10,- per pagina. Hoewel ver onder de kostprijs, is dit bijna een verdubbeling ten opzichte van de oude situatie. Mocht dit voor uw vereniging op onoverkomelijke bezwaren stuiten, neem dan  contact  op met onze redactie.

De kosten zijn €10,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €20,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €30,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €40,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €50,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €60,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €70,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
De kosten zijn €80,-. U ontvangt daarvoor een factuur.
CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, dank U.

Bart van Esch verzorgt de financiële administratie en facturatie.